Advertenties > Overig

Ga mee of organiseer zelf een Inspiratietour

55,00 Dam + 4,95 euro
Stuksprijs incl. btw (9%)

Prijs wordt bepaald door de huurder en het doel waarvoor deze de Amerikaanse schoolbus wil gebruiken. Hoe minder kapitaalkrachtig de huurder is en hoe groter de sociale impact is van het doel hoe minder er betaald hoeft te worden. Als voorbeeld een Financiële instelling gebruikt de bus om ouderen te helpen met internetbankieren dan hoeft deze instelling 75% van het basisuurtarief à € 110,-- te betalen. Een non profit organisatie zonder betaalde krachten die dezelfde activiteit organiseert slechts 50% van het basisuurtarief. Wanneer de bus gebruikt wordt voor commerciële activiteiten, zal het hoogste tarief  (€110,--) in rekening gebracht worden. Bijkomende kosten zoals BTW, verreden kilometers, internetdata, consumpties e.d. dienen in euro's voldaan te worden.

BTW tarief wordt bepaald of er sprake is van personenvervoer (max.19 pers) 9% of 21 % die bovenop de huurprijs en kilometervergoeding berekend moeten worden.

Zie voor meer info https://www.rotter-dam.nl/hans of https://www.citylab010.nl/plannen/roadtournexteconomy

Contact advertiser?

DriveToConnect Hans van Meggelen

via DamLinkedInWebsiteTwitterFacebook

Tap to pay
Pay Me