Advertenties > Evenementen

Workshop Groei of Evenwicht

1,00 Dam
MOD_CYCLOSAD_LOCALONLY_BADGE

De workshop Groei of Evenwicht laat zien _waarom_ je een systeem als DAM nodig is om op lange termijn een samenleving te krijgen die in balans is.

Deze workshop wil in aanbieden aan DAM-rekeninghouders en aanstaande rekeninghouders, liefst op een door DAM zelf georganiseerd evenement.

Normaal gesproken is de workshop gratis en is alleen een vrijwillige donatie mogelijk. Dat blijft zo, al kun je dus ook in DAM doneren.

Meer informatie over deze workshop op http://groeiofevenwicht.nl/

Contact advertiser?

Barry Voeten

via DamLinkedInTwitter

Tap to pay
Pay Me